🔒 26.10.2019 | Svadba Nika & Palko, Hotel Boboty, Terchová