🔒 23.06.2022 | Svadba Katka & Peter, Stodola Zlatník