🔒 20.04.2024 | Svadba Nikoleta & Jakub, Hotel Galileo Donovaly