Chránené heslom: 14.02.2020 | Oslava 50 – 60 – 90, El Toro, Žilina