🔒 14.02.2020 | Deň otvorených dverí na FPEDAS, Žilinská Univerzita v Žiline