🔒 11.04.2024 | COLOR DAY LIVE, Hotel Kaskady, Sliač – Sielnica