🔒 04.07.2022 | Kvartálne vyhodnotenie s Konferenciou, Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry