🔒 04.04.2022 | Kvartálne vyhodnotenie s Konferenciou, X-Bionic Sphere, Šamorín