🔒 02.09.2022 | Svadba Zuzka & Jakubko, Twistovo – Oliwa Resort, Trenčianska Teplá