🔒 01.09.2019 | SAD Žilina – Spoznaj svoj autobus 2019, Žilina